ATM Hayppy – ATM Lucky | Hưỡng Dẫn Rút Tiền Về Tài Khoản Ngân Hàng

0
43👉 Link đăng ký FREE:
👉 Link Tìm Hiệu Dự Án:
👉Videos HD đăng ký:
👉Videos HD nạp Tiền :
👉Videos HD Mua CP :

💪⏰ hãy nhanh tay sở hữu thật nhiều #CPNB của cty vô cùng tiềm năng này: để tháng 5 nhận cổ tức nhé.
👉 Link đăng ký FREE:
Link hướng dẫn:
SƠ ĐỒ VÀ ĐIỀU KIỆN NHẬN TRÍCH THƯỞNG

I Trích thưởng

1. Trích thưởng cấp 1 = 15%

2. Trích thưởng cấp 2: 6%

3. Trích thưởng cấp 3: 4%

4. Trích thưởng cấp 4: 2%

5. Trích thưởng cấp 5 đến cấp 10 mỗi cấp 0,5%

6. Trích thưởng cấp 11 đến cấp 15 mỗi cấp 0,2%

7. Trích thưởng cấp 16 đến cấp 25 mỗi cấp 0,1%

II Tên gọi các cấp bậc và điều kiện nhận % trích thưởng.

1: Cộng tác viên:

– Đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ mạng xã hội, tiện ích của Công ty

2: Thành viên chính thức:

– KYC, đồng ý tất cả các điều kiện và điều khoản của công ty.

– Nộp phí thành viên 2$,

– Quyền lợi:

+ Được cấp thẻ thành viên chính thức và được tham dự các buổi đào tạo chuyên sâu của Công ty.

+ Được môi giới các sản phẩm dịch vụ của Công ty.

+ Được hưởng trích thưởng cấp 1.

+ Đầu tư cá nhân 100$ được hưởng trích thưởng đến cấp 4

3: Quản lý:

– Điều kiện: Có ít nhất 3 cấp 1 là thành viên chính thức, đầu tư cá nhân là tối thiểu 1000 $

– Quyền lợi:

+ Hưởng quyền lợi thành viên chính thức

+ Được hưởng trích thưởng từ cấp 1 đến cấp 10

+ Thưởng 1500$ khi tổng doanh số các nhóm đạt 100.000$ (doanh số bảo lưu hàng tháng)

+ Thưởng mỗi tháng 500$ khi tháng đó đạt 20.000$ trở lên (lưu ý không tính doanh số nhóm đã đồng cấp và vượt cấp). (Doanh số hàng tháng KHÔNG bảo lưu)

4: Quản lý cấp cao:

– Điều kiện: Có ít nhất 3 cấp 1 là quản lý, đầu tư cá nhân 5000 $

– Quyền lợi:

+ Được hưởng trích thưởng từ cấp 1 đến cấp15

+ Thưởng 3000$ khi tổng doanh số các nhóm đạt 500.000$ (doanh số bảo lưu)

+ Thưởng hàng tháng 2000$/tháng nếu tổng doanh số các nhóm dưới đạt 60.000$ tháng đó, không tính doanh số nhóm đồng cấp. (doanh số KHÔNG BẢO LƯU)

5: Cổ đông cống hiến:

– Điều kiện:

+ Có 3 cấp 1 là quản lý cấp cao, hoặc 2 cấp 1 là quản lý cấp cao và 1 quản lý cấp cao ở trong nhóm dưới.

+ Đầu tư cá nhân ít nhất 20.000$

– Quyền lợi:

+ Hưởng quyền lợi thành viên chính thức

+ Được hưởng trích thưởng từ cấp 1 đến cấp 25

+ Thưởng 5000$ khi doanh số các nhóm đạt 1.000.000 $ (Doanh số bảo lưu)

+ Thưởng hàng tháng 4000$ nếu tổng doanh số mới trong tháng đạt 100.000$ không tính doanh số nhóm đồng cấp. (doanh số KHÔNG bảo lưu)

+ Vào nhóm chung chia % lợi nhuận cùng công ty, tham gia các kỳ đại hội cổ đông.

– Phí rút tiền trích thưởng 2%, được giao dịch nội bộ phí 0%
======================================================
🌀 THÔNG TIN LIÊN LẠC

*Support my Channel :
1.Phone : 0979848008 or 0337890789
2.Zalo : 0979848008
———————–
✉ Liên hệ : dautu4.0vn@gmail.com

Nguồn: https://duanvip.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://duanvip.com.vn/tai-chinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here