Tuần 1 MIT Kinh tế vi mô – 14 01SC Principles of Microeconomics – TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ

0
43Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé!

Khóa học Kinh tế vi mô (Sơ cấp) được giảng dạy bởi giáo sư kinh tế học Jonathan Gruber thuộc trường đại học MIT (Massachusetts Institute of Technology). Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về kinh tế vi mô: khái niệm và phân tích về cung và cầu, các yếu tố cơ bản xác định mức cân bằng cung cầu trong nền kinh tế thị trường; lý thuyết về hành vi người tiêu dùng và nhà sản xuất, các quyết định của họ liên quan đến giá cả, số lượng hàng sản xuất, tối ưu sản xuất và tối thiểu chi phí; kiến thức về các cấu trúc thị trường khác nhau như độc quyền, độc quyền nhóm và kinh tế cạnh tranh,… Xuyên suốt khóa học, học viên sẽ được giới thiệu các ứng dụng của kinh tế học vi mô để giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế và các ví dụ về chiến lược của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng hiểu được hành vi người tiêu dùng và nhà sản xuất, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và số lượng hàng sản xuất khi cung và cầu thay đổi, sử dụng các nguyên lý kinh tế vi mô và đồ thị để phân tích các chính sách liên quan đến hoạt động cơ bản của nền kinh tế thực tiễn.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIẢNG:

1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ
2. LÝ THUYẾT VỀ CUNG VÀ CẦU
3. HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CUNG VÀ CẦU
4. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
5. SỰ RÀNG BUỘC VỀ NGÂN SÁCH
6. LÝ THUYẾT VỀ NGƯỜI SẢN XUẤT
7. NĂNG SUẤT VÀ CHI PHÍ
8. THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH
9. ĐỘC QUYỀN
10. ĐỘC QUYỀN NHÓM

Diễn đàn thảo luận:

Đừng bỏ lỡ cơ hội học MIỄN PHÍ các khoá học hay khác:

Nguồn: https://duanvip.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://duanvip.com.vn/tai-chinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here